lekhanhlinhhung 6/18/2023 10:53:35 PM

Câu hỏi
Nhận biết
Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. “thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm dưới đây?
A.
Ngưỡng nghe
B.
Âm sắc
C.
Độ cao
D.
Độ to