minhanh1481 6/18/2023 10:51:32 PM


Câu hỏi

Chọn sai trong các sau
A.
Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to
B.
Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm
C.
Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm
D.
Ngưỡng đau hầu thư không phụ thuộc vào tần số của âm

Câu Hỏi Liên Quan